Điều khoản tính năng “Đăng ký vay vốn” đối với khách hàng cá nhân giao dịch trực tuyến trên ứng dụng Eximbank EDigi

1. Tính năng “Đăng ký vay vốn”: Hỗ trợ Khách hàng cá nhân đang sử dụng ứng dụng Eximbank EDigi có nhu cầu đăng ký để vay vốn cá nhân tại Eximbank.

2. Mọi thông tin cung cấp là nhu cầu thực tế của Khách hàng, dựa trên các thông tin Khách hàng cung cấp, Eximbank sẽ thực hiện tư vấn giải pháp tài chính phù hợp nhất đến Khách hàng.

3. Để thuận tiện trong đăng ký vay vốn, Eximbank quy định về mục đích vay vốn và thời hạn vay vốn tối đa theo mục đích cho vay như sau:

STT

Mục đích vay

Số tiền vay vốn tối đa

Thời hạn cho vay tối đa

1

Vay mua xe ô tô

Theo nhu cầu vay vốn của Khách hàng

120 tháng

2

Vay mua nhà/ đất

480 tháng

3

Vay tiêu dùng

240 tháng

4

Vay kinh doanh

120 tháng

4. Quy định về lãi suất cho vay: Lãi suất áp dụng theo từng khoản vay cụ thể, do Eximbank công bố theo từng thời kỳ. Hiện tại lãi suất tối đa là 14%/năm.

5. Bằng việc xác nhận giao dịch “Đăng ký tư vấn”, Khách hàng đồng ý cho Eximbank sử dụng các thông tin Khách hàng và nhu cầu vay vốn để cung cấp cho các nhân viên bán hàng nội bộ của Eximbank thực hiện tư vấn đến Khách hàng.

6. Eximbank cam kết bảo mật mọi thông tin và nhu cầu vay vốn của Khách hàng theo quy định pháp luật, quy định nội bộ Eximbank.

Trân trọng.